PROGRAMA:

Exposició de Motos Històriques i Clàssiques als Jardins de les Pedreres - 2024

16.45 h Concentració al pàrquing de la Copa de Girona

16.45 h Sortida cap als Jardins per deixar les motos exposades

Per participar a la trobada, és imprescindible comunicar la participació fins  el 14 de juny, trucant o Watssap al tel. 663 377 707

REGLAMENT DEL RECORREGUT:

1. Per participar, és imprescindible disposar del permís de circulació, de la preceptiva assegurança del vehicle i de la ITV en vigor.
2. Els participants es comprometen a respectar en tot moment la normativa de circulació i les indicacions dels organitzadors en tot moment.
3. Els participants eximeixen de qualsevol responsabilitat a l'entitats organitzadora i empreses col·laboradores pels accidents o danys de qualsevol índole que es puguin produir durant la trobada.
4. Els participants accepten que la seva imatge i/o la del seu escúter apareguin a les fotografies o filmacions que es facin durant la celebració de la trobada, tant per part de l’organització com de tercers, amb renúncia als seus possibles drets d’imatge. 
5. L’incompliment de qualsevol de les normes anteriors podrà comportar l’exclusió de la trobada de qui en sigui responsable.