Envia un correu-e. Tots els camps amb * són obligatoris.

 

 

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les vostres dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat d'ASSOCIACIÓ DE MOTOS HISTÒRIQUES GIRONINES amb CIF G17323619 i domicili situat a EMILI GRAHIT 21 ENTL 1a - 17002 GIRONA, amb la finalitat d'atendre'n les consultes. En compliment amb la normativa vigent, ASSOCIACIÓ DE MOTOS HISTÒRIQUES GIRONINES informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir els preceptes esmentats anteriorment.

Us informem que el tractament de les vostres dades està legitimat pel vostre consentiment.

ASSOSSIACIO DE MOTOS HISTORIQUES GIRONINES informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adecuada, pertinent, limitada, exacta i actualizada. És per això que ASSOSSIACIO DE MOTOS HISTORIQUES GIRONINES es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D'acord amb els drets que us confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilidad i oposició al tractament de les vostres dades de caràcter personal així com del consentiment prestat pel tractament dels mateixos, dirigint la vostra petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrónic amhggirona@gmail.com

Podrà adreçar-se a la Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

L'enviament d'aquestes dades, implica la aceptació d'aquesta clàusula.